background
Beekpark Tandartsen Beekpark Academy Toggle menu

Vraag over uw rekening?

Wij herkennen ons volstrekt niet in het beeld dat er 'op grote schaal gesjoemeld' wordt met tandartsenrekeningen en daar is volgens de KNMT ook geen bewijs voor. De suggestie dat dit op grote schaal zou voorkomen is ongefundeerd en conclusies in die richting zijn ongerechtvaardigd. Tandartsen moeten zich aan de regels houden en doen dit ook bijna allemaal.

Geen gesjoemel met facturen!

Enige tijd geleden berichtte het NRC over een initiatief van VGZ om de patiënten van 2 tandartsen die opvielen door hun afwijkend declaratiegedrag (en onvoldoende uitleg daarover gaven aan VGZ) te waarschuwen en hen de gelegenheid te geven over te stappen naar een andere tandarts. De specifieke situatie in de genoemde praktijken is bij ons niet bekend en daarom valt over deze gevallen geen uitspraak te doen.

De vraag of een behandeling nodig of overbodig is, wordt niet door de zorgverzekeraar beantwoord. Dat is de zaak van de tandarts in overleg met zijn patiënt. Als een rekening vragen oproept, is het van belang dat communicatie plaatsvindt tussen tandarts en zorgverzekeraar dan wel tandarts en patiënt. Dan kunnen vragen beantwoord worden en uitleg gegeven.

De KNMT biedt, via het informatiepunt TIP, ondersteuning voor patiënten met vragen over een rekening. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u bovendien informatie over behandelingen en de codes op de rekening. Als het echt mis gaat, biedt de KNMT een klachtenregeling waar patiënten van tandartsen die zijn aangesloten bij de KNMT, terecht kunnen. Beekpark Tandartsen is lid van de KNMT. Overigens neemt het aantal klachten dat tegen een Nederlandse tandarts bij de KNMT wordt ingediend, ieder jaar af.