background
Beekpark Tandartsen Beekpark Academy Toggle menu

Onze werkwijze

Beekpark Tandartsen is een moderne, innovatieve, gastvrije, high tech praktijk voor Tandheelkunde met alle specialismen onder 1 dak. We combineren een hoge organisatiegraad met flexibiliteit, professionaliteit met toegankelijkheid en high tech apparatuur met een ontspannen werksfeer.

U bent onze gast!

Onze professionele manier van werken geeft u de persoonlijke aandacht die u verdient. Wij informeren u zo duidelijk en uitvoerig mogelijk, waarna u zelf beslist. Onze relatie is daarom helder en open, met wederzijdse verantwoordelijkheden. Wij vinden dat niet de overheid of de Zorgverzekeraar bepalen welke zorg u afneemt; dat bepaalt u zelf. U bent onze opdrachtgever, wij bieden u advies gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, een professionele behandeling en duurzame oplossingen. Wij eerbiedigen uw rechtspositie zoals deze is neergelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Close

Huisregels

Om alles in de praktijk soepel te laten verlopen, hanteert Beekpark Tandartsen de volgende huisregels:

Lees verder: Huisregels »

Onze praktijk is opgezet volgens het meerstoelenconcept

Voor patiënten betekent dit, dat bepaalde behandelingen door hiertoe opgeleide assistenten worden voorbereid en vervolgens door een tandarts worden afgerond. Daarnaast worden sommige behandelingen door de assistenten zelfstandig uitgevoerd, waarbij de tandarts de regie over de behandeling behoudt. Op die manier wordt elke handeling verricht door de daarvoor meest bekwame persoon, hetgeen bijdraagt aan de hoge kwaliteit van de door ons geleverde tandheelkunde. In dit verband werken ook de bij ons in dienst zijnde mondhygiënisten; deze op HBO niveau opgeleide mensen hebben de opleiding tot Mondzorgkundige voltooid om zelfstandig patiënten te kunnen behandelen. Deze vorm van taakdelegatie aan (preventie)assistenten en mondhygiënisten is conform de Wet BIG.

Binnen onze praktijk werken meerdere tandartsen

Dit biedt voor patiënten veel mogelijkheden. Zo kunnen veel specialistische behandelingen gewoon binnen onze praktijk worden uitgevoerd, zonder dat wij u steeds hoeven doorverwijzen. En omdat uw gebit ook eens door een andere tandarts wordt gezien, kunnen eerder uitgevoerde behandelingen kritisch worden geëvalueerd. Dit feit draagt bij aan het waarborgen van de hoge kwaliteit van onze tandheelkundige zorg. Om dezelfde reden investeren we voortdurend in opleiding en training van alle medewerkers - ook de tandartsen! Hiermee voldoen wij aan de eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Close

Behandelingen

Beekpark Tandartsen heeft een geïntegreerd totaalaanbod van specialistische tandheelkundige behandelingen. Bij ons kunt u terecht voor mondhygiëne behandelingen, kindertandheelkunde, uitgebreid digitaal röntgenonderzoek, sealen, implantaten, klikprotheses, wortelkanaalbehandelingen, extracties, parodontologie, orthodontie, protheses, behandelingen onder microscoop, kronen en bruggen en esthetische of cosmetische tandheelkunde.

Lees verder: Behandelingen »

Wij maken gebruik van innovatieve apparatuur en moderne technieken

Beekpark Tandartsen gebruikt moderne technieken die het bezoek van patiënten aan onze praktijk kunnen verkorten en veraangenamen. Bovendien streven we altijd naar de best mogelijke kwaliteit, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, tegen een normale prijs. Ook willen we met onze innovatieve houding het milieu helpen ontlasten en het duurzaam omgaan met de aarde bevorderen. Daarom betrekken wij de nieuwste hightech apparatuur bij uw behandelingen. Onze tandartsen verrichten bijvoorbeeld veel behandelingen onder microscoop. In de Verenigde Staten worden al langer behandelmicroscopen gebruikt binnen de Tandheelkunde.