background
Beekpark Tandartsen Beekpark Academy Toggle menu

Onze partners

Voor de hoge kwaliteit van alle door ons geleverde diensten zijn wij afhankelijk van kwalitatief uitstekende diensten van anderen. Daarom kiezen wij onze partners zorgvuldig. Hieronder treft u in alfabetische volgorde een opsomming van de partners waarmee wij samenwerken.

'Zeg me wie uw vrienden zijn,
en ik zeg u wie u bent'

Zorgmail

http://zorgmail.nl/ is de verbindende schakel in de zorg voor veilig e-mailen n bestandsoverdracht tussen zorgverleners en met de patiënt.

Download: zorgmail_logo.jpg

Patiënten vertellen

Wij werken voor het toetsen van onze klanttevreden met www.patientenvertellen.nl . De enquête is ontwikkelt vanuit de beroepsorganisatie.

Download: patientenvertellen.nl.png

Cadent

In de orthodontie is optimale plaatsing van de brackets een essentiële factor voor het succes van de behandeling en de kwaliteit van het eindresultaat. Daarom creëerde Cadent OrthoCAD iQ, een innovatief computergeleid systeem dat de nauwkeurigheid bij plaatsing van brackets bevordert en daarmee tijd bespaart. Voorafgaand aan de behandeling is het te verwachten eindresultaat virtueel zichtbaar.

Camlog

Het CAMLOG® implantaat systeem is gebaseerd op jarenlange ervaring met dentale implantaten en restauratieve oplossingen en maakt gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten.
Omdat CAMLOG zeer stabiele implantaat-abutment verbindingen levert en uiteenlopende mogelijkheden voor restauratieve oplossingen kent, werkt onze tandarts-implatoloog met het Camlogsysteem.

Catan, School of Excellence

Het Kennis- en trainingsinstituut Catan, School of Excellence geeft cursussen, trainingen en seminars op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, communicatie en succesvol ondernemerschap. De trainingen en de Masterclass Tandheelkunde van Catan dragen tot op de dag van vandaag bij aan de hoge opleidingsgraad van onze medewerkers, de hoge organisatiegraad van onze praktijk en de bovengemiddelde kwaliteit van de door ons geleverde Tandheelkunde.

Dental Air

Voor zijn tandheelkundige installaties en dentale verbruiksmaterialen maakt Beekpark Tandartsen gebruik van Dentalair Products Nederland bv. Dit is een full-service dental depot dat bekend staat om de levering van hoogwaardige producten aan moderne tandartspraktijken.

Duim Financiële Planning

De medewerkers van Beekpark Tandartsen concentreren zich graag op goede zorg voor hun patiënten. Tegelijkertijd is de financiële gezondheid van ons bedrijf essentieel voor het doen van de gewenste investeringen in apparatuur en opleidingen. Op die manier blijft het hoge tandheelkundige niveau van onze diensten gegarandeerd en behouden we ons werkplezier. Het monitoren van de financiële gezondheid van ons bedrijf is in handen van Duim Financiële Planning en TC&D. Met hen delen we het motto: "Eerst de mens, dan de cijfers". Deze aanpak geeft ons de ruimte waarin we optimaal kunnen presteren.

Fa-Med

Wij geloven dat iedereen vooral dat moet doen, waar hij goed in is. Beekpark Tandartsen blinkt uit in het leveren van goede en degelijke Tandheelkundige zorg. Liever dan bezig zijn met een ingewikkelde financiële administratie steken wij onze tijd in het klaarstaan voor onze patiënten en in het volgende van verdiepende en verbredende cursussen op ons eigen vakgebied. Bij het factureren en het innen van declaraties wordt Beekpark Tandartsen daarom ondersteund door Fa-med.

Medea Huisman

Beekpark Tandartsen neemt zijn publieke uitingen zeer serieus. (Potentiële) patiënten hebben immers recht op inhoudelijke informatie over onze praktijk, onze visie en onze werkwijze. Daarbij hechten wij groot belang aan de kwaliteit van het bijbehorende beeld. Fotografe Medea Huisman combineert technische vakkennis en een bijzondere artistieke kwaliteit met kennis van de tandheelkundige praktijk en een grote klantgerichtheid.

In Orde

Beekpark Tandartsen wil een efficiënt bedrijf zijn met een voor iedereen duidelijke routing, planning en organisatie. Daarbij zet bureau voor professional organizing In Orde voor ons de puntjes op de i. Hester Cnossen onderscheidt zich door haar ruime ervaring in het bedrijfsleven, haar enthousiasme en creatieve oplossingen en haar feeling met medewerkers binnen de tandheelkundige bedrijfstak.

Ivoren Kruis

Het Ivoren Kruis is de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. Haar belangrijkste doel is het bevorderen van de mondgezondheid door middel van voorlichting Het Ivoren Kruis geeft voorlichting via patiëntenfolders en in het onderwijs stimuleert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van preventie, dé basis van de mondgezondheid. Dit sluit aan bij de visie van Beekpark Tandartsen: wij beschouwen preventieve mondzorg als een van de belangrijkste pijlers van onze tandheelkundige missie.

Eloi Koster

Grafisch kunstenaar Eloi Koster ontwerpt tentoonstellingen, campagnes, huisstijlen en boekwerken. De kracht van Eloi Koster schuilt in de ijzersterke combinatie van een eigen handschrift en identiteit met een gave om de werkelijke vraag van de opdrachtgever bloot te leggen. Eloi Koster creëert op conceptueel niveau een visie als vertrekpunt, waaraan de opdrachtgever zijn verdere uitingen kan ontlenen. Eloi's brede, kwalitatief uitmuntende netwerk maakt dat hij altijd kan leveren wat hij bedenkt - zonder overbodige
overlegstructuren, opdat het volledige proces in het teken staat van kwaliteit.

KRT

Het KwaliteitsRegister Tandartsen is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Het KRT is een keurmerk: tandartsen die staan ingeschreven in het KRT doen aan kwaliteitsbevording. Zij houden hun vakkennis bij, respecteren de gedragsregels en leven de praktijkrichtlijnen na. Zij hebben aandacht voor hun patiënten, staan open voor vragen en feedback en communiceren uitstekend in de Nederlandse taal. Vanzelfsprekend staan alle bij Beekpark werkzame tandartsen in het KRT geregistreerd.

NMT

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) is de beroepsvereniging van tandartsen en tandartsspecialisten. De NMT behartigt de belangen voor de beroepsgroep en de Tandheelkunde. De NMT wil de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland bevorderen en bijdragen aan de voorwaarden waaronder de beroepsgroep hoogwaardige tandheelkundige zorg kan verlenen. De tandartsen van Beekpark Tandartsen zijn allen aangesloten bij de NMT.

NVT

De NVT is een vereniging van en voor tandartsen die de overdracht van wetenschappelijke informatie aan tandartsen wil bevorderen. Beekpark Tandartsen doet niets op grond van het blote feit dat "men het altijd al zo heeft gedaan"; wij werken uitsluitend met materialen en technieken die bewezen effectief zijn. De basis voor deze evidence-based Tandheelkunde vormt grondig en representatief wetenschappelijk onderzoek. Daarom zijn de tandartsen van Beekpark lid van de NVT.

Ormco

Van Ormco betrekt Beekpark Tandartsen de per tand op maat gemaakte Damon brackets die wij gebruiken bij onze orthodontische behandelingen. Ormco heeft Insignia ontwikkeld: een 3-D systeem waarmee brackets zo nauwkeurig kunnen worden geplaatst op de elementen, dat het esthetisch eindresultaat van de behandeling hiermee op spectaculaire wijze wordt beïnvloed. Ormco is een innovatief bedrijf dat samenwerkt met me de meest visionaire clinici ter wereld.

Buro de Peper

David van Gemeren, drijvende kracht achter Buro de Peper, maakt interactieve websites, applicaties en games. Beekpark Tandartsen werkt met hem samen vanwege zijn dudielijke visie, zijn hang naar perfectie en de verregaande service. Wij vinden Buro de Peper deskundig en toegankelijk, grensverleggend maar lekker-gewoon-gebleven en een kei in het bedenken van creatieve oplossingen.

Pien Support

Pien Support biedt software voor tandartsen om snel en eenvoudig de eigen bijdrage voor hun cliënt te berekenen. Daarnaast is het mogelijk om verschillende aspecten van de behandeling te berekenen. Biedt de verzekering nog jaarruimte om bijvoorbeeld een kroon te plaatsen of de uitgebreide gebitsreiniging uit te voeren? Kortom, inzicht voor tandartsen en patiënten.

Sector IT

Als hight tech tandartspraktijk is Beekpark Tandartsen afhankelijk van het vlekkeloos functioneren van alle geautomatiseerde processen. De zorg voor het onderhoud en het bijblijven op dit terrein is een vak apart. Sector IT werkt feitelijk als onze persoonlijke automatiseringsafdeling en draagt zo bij aan de kwaliteit, snelheid en efficiëntie van onze dienstverlening.

Sophisticated Ceramics

Beekpark tandartsen laat zijn producten, ook uit ideële overwegingen, niet produceren in lage-lonen-landen, maar door een topkwaliteit tandtechnisch laboratorium in Nederland: Sophisticated Ceramics. Dit laboratorium werkt nauw samen met zijn tandartsen, denkt mee in oplossingen en geeft feedback. Zo verkrijgen wij samen de constante hoge kwaliteit van tandheelkundige diensten die wij voorstaan.

Sybron Endo

Beekpark Tandartsen staat bekend om zijn uitstekende endodontische resultaten. Die resultaten behalen we niet alleen dankzij onze behandelingen onder microscoop. Daarnaast maken we gebruik van de materialen van Sybron Endo. Deze endodontische innovator levert wereldwijd endodontische kwaliteitsinstrumenten and - materialen.

QuAT

Het Qaliteits Accreditatie-instituut Tandeelkunde is het accreditatieorgaan voor alle cursussen binnen de Tandheelkunde. Het door hen gevoerde Q-Keurmerk is ontwikkeld door de tandheelkundige professie in samenspraak met TNO Leiden. Tandartsen ontvangen Q-Keurmerk® geaccrediteerde punten (KRT - Q punten) voor het volgen van cursussen, voorzien van het Q-Keurmerk®. Ook onze tandartsen volgen Q-Keurmerk® geaccrediteerde opleidingen. Bovendien zijn alle door Beekpark Academy aangeboden leergangen Q-Keurmerk geaccrediteerd.

Voco

State of the art technologie en wetenschappelijke samenwerking met meer dan 150 universiteiten wereldwijd maakt Voco tot leading internationaal producent van tandheelkundige materialen. Ook Beekpark Tandartsen betrekt veel van de benodigde materialen van deze leverancier.

Zorgbelang Gelderland

Beekpark Tandartsen heeft een uitgesproken mening over patiënten-belangenverenigingen: ze zijn buitengewoon belangrijk als bron van informatie en feedback. Liever dan angst en scepsis te voelen voor patiëntenplatforms, stellen wij ons voor hen open. Zij vertegenwoordigen immers onze doelgroep: de mensen voor wie wij het zo goed mogelijk willen doen. Zij helpen ons scherp en kritisch te blijven op ons werk, hoe moeilijk dat in sommige gevallen ook kan zijn. Beekpark Tandartsen gelooft dat de belangen van tandartsen en hun patiënten overeen komen. Consumentenorganisaties voor gebruikers van zorg zijn onmisbaar voor tandartsen die streven naar perfectionering van hun klantgerichtheid en kwaliteit van zorg. Zorgbelang Gelderland biedt inwoners van Gelderland één centraal loket voor vragen en klachten over gezondheidszorg.