background
Beekpark Tandartsen Beekpark Academy Toggle menu

Huisregels

Om alles in de praktijk soepel te laten verlopen, hanteert Beekpark Tandartsen de volgende huisregels:

 • Bij ieder bezoek neemt u een geldig legitimatiebewijs, uw zorgpas en de afsprakenkaart mee
 • Wijziging in verzekering, adres of medicatiegebruik geeft u tijdig door
 • Bij voorgestelde behandelingen boven de € 250- ontvangt u vooraf een begroting
 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak
 • U bent tenminste 5 minuten voor de behandeling aanwezig
 • Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doet u dit persoonlijk of telefonisch. Annuleringen per email worden niet geaccepteerd
 • Indien u een afspraak niet nakomt of korter dan 48 werkuren van tevoren hebt geannuleerd, brengen wij de kosten van de geplande behandeling in rekening. Deze kosten omvatten de gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en tandheelkundig personeel
 • Beekpark Tandartsen maakt voor zijn facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Fa-med. Wilt u geen facturen ontvangen via Fa-med, dan dient u uw factuur na afloop van de behandeling middels pinbetaling te voldoen
 • U bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole
 • Bij bezoek aan de praktijk schakelt u uw telefoon uit, u rookt niet en u brengt geen huisdieren mee
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg