background
Beekpark Tandartsen Beekpark Academy Toggle menu

Hightech apparatuur

Beekpark Tandartsen is steeds op zoek naar innovatieve technieken die het bezoek van patiënten aan onze praktijk kunnen verkorten en veraangenamen. Bovendien streven we altijd naar de best mogelijke kwaliteit, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, tegen een normale prijs. Ook willen we met onze innovatieve houding het milieu helpen ontlasten en het duurzaam omgaan met de aarde bevorderen.

Digitale mondscanner

Beekpark Tandartsen gebruikt een digitale mondscanner. Zo'n scanpapparaat vervangt de traditionele mondafdruk, waarbij een patiënt altijd moest 'happen'. Dat gold niet alleen voor mensen die een kroon of brug nodig hebben; ook binnen de orthodontie moest veelvuldig, soms tegen heug en meug, worden "gehapt" in afdrukmateriaal. Zo niet bij Beekpark Tandartsen.

Wij kiezen voor het maken van een digitale scan omdat:

  • het voor u comfortabel is: nooit meer happen en veel sneller klaar;
  • het voor u een aantal bezoeken aan onze praktijk scheelt;
  • een digitale scan zeer nauwkeurig en de pasnauwkeurigheid van uw kroon, brug of beugel dus ook uitmuntend is;
  • we het milieu op deze manier niet meer hoeven belasten met afdruklepels en chemische afdrukmaterialen;
  • het resultaat van de afdruk direct zichtbaar is. Daardoor kunnen we efficiënter met het laboratorium overleggen en is uw werk eerder klaar.


Beekpark Tandartsen werkt met de 3Shape TRIOS: een state-of-the art digitale mondscanner die geavanceerde technologieën gebruikt om zelfs in zeer complexe klinische situaties een hoge kwaliteit te bewerkstelligen.

Bekijk hier een filmpje van het werken met de 3Shape TRIOS.

Behandelmicroscoop

Uit onderzoek blijkt dat goed licht en goed zicht op het te behandelen gebied de resultaten van een tandheelkundige behandeling spectaculair verbeteren. Bij Beekpark Tandartsen voeren we sommige (delen van) behandelingen daarom uit onder microscoop. Bijkomend voordeel van behandeling onder microscoop is dat de behandelaar een veel gezondere werkhouding kan aannemen, waardoor deze zich moeiteloos lang en intensief op de behandeling kan concentreren.

Beekpark Tandartsen heeft gekozen voor een behandelmicroscoop van Carl Zeiss. Deze microscoop maakt de kleinste details en fijnste structuren in uw mond zichtbaar, hetgeen bijdraagt aan de topkwaliteit Tandheelkunde die wij willen leveren. Bekijk hier een filmpje Zeiss over behandeling onder microscoop.

OPG-apparatuur

Beekpark Tandartsen werkte al met digitale röntgenfotografie toen dat nog niet algemeen gebruikelijk was binnen de Nederlandse tandheelkunde. Digitale röntgen is sneller, kwalitatief beter en efficiënter dan conventionele röntgenfotografie en bovenal veel minder belastend voor het milieu. Behalve de "gewone" digitale röntgenfoto's van uw gebit kan Beekpark Tandartsen ook speciale grote digitale overzichtsfoto's maken. De meest toegepaste röntgenologische overzichtsfoto van de kaken is het Orthopantomogram, kortweg OPG. Een OPG geeft in één keer een overzicht van alle tanden en kiezen in de boven- en onderkaak en de weefsels daaromheen. Die informatie kan heel belangrijk zijn bij het stellen van een nauwkeurige diagnose en het maken van een goed onderbouwd behandelplan.
Beekpark Tandartsen maakt gebruikt van de Pax400 van Vatech. Hier kunt u het bedrijfsfilmpje van Vatech bekijken. Ofschoon het een reclamevideo betreft, geeft het toch een impressie van de mogelijkheden van een OPG (in het Engels: Panoramic X-Ray).

OrthoCad en Insignia

Voor de orthodontische behandeling van onze patiënten maakt Beekpark Tandartsen gebruik van OrthoCad van Cadent en Insignia van Ormco. Deze software maakt het mogelijk, voorafgaand aan de behandeling alvast het uiteindelijke behandelresultaat 3D in beeld te brengen. Met behulp van deze computersoftware kan de tandarts de brackets bovendien veel nauwkeuriger en tegelijkertijd sneller aanbrengen dan met een conventionele methode mogelijk is. Door de precieze manier van aanbrengen zijn later weer minder vervolgafspraken nodig om de nodige aanpassingen te verrichten. Bekijk hier wat OrtoCad en hier wat Insignia voor de moderne orthodontie betekenen.

Sopro intra-orale camera's

Beekpark Tandartsen hecht aan een goede communicatie met zijn patiënten. Een waardevol hulpmiddel daarbij vormen de intra-orale camera's waarmee alle behandelkamers zijn uitgerust. Een intra-orale camera is maar heel klein, vergelijkbaar met een pen. Met behulp van zo'n intra-orale camera kan de patiënt precies zien wat de tandarts ziet: hij bekijkt opnames van zijn mond sterk vergroot, samen met de tandarts, op een beeldscherm in kleur. Zo kan de tandarts steeds precies uitleggen wat hij bedoelt, en kan de patiënt gericht vragen stellen en zijn eigen mening vormen. Een aardig filmpje van de franse ActeonGroup over de door ons gebruikte Sopro intra-orale camera vindt u hier.