background
Beekpark Tandartsen Beekpark Academy Toggle menu

Duurzaamheid en milieu

In een tandartspraktijk wordt gewerkt met stoffen die het milieu kunnen belasten. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid daarmee zo zorgvuldig mogelijk om te gaan. Beekpark Tandartsen werkt nauwkeurig volgens de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit Tandartspraktijken Milieubeheer.

Röntgen

Beekpark Tandartsen werkt met digitale röntgenfotografie. Daardoor komen schadelijke chemicaliën, die voorheen gebruikt werden voor het ontwikkelen van röntgenfoto’s, in onze praktijk niet meer voor.
Beekpark Tandartsen neemt alle maatregelen ter bescherming van zijn patiënten en medewerkers die voortvloeien uit het Besluit Stralingsbescherming van 1 maart 2002, waarin ook alle Europese normen voor röntgenstraling zijn opgenomen. Bij zwangerschap maken wij uit voorzorg geen röntgenfoto’s. Denkt of weet u dat u zwanger bent? Meld het ons!

Amalgaam

Beekpark Tandartsen neemt alle mogelijk maatregelen ter bescherming van de bodem en voor het opslaan en afvoeren van afvalstoffen. In onze praktijk worden geen amalgaamvullingen bij patiënten aangebracht.
Niettemin moet soms een reeds bestaande amalgaamvulling worden verwijderd. Speciale amalgaamafscheiders verzamelen deze zware metalen tijdens de behandeling, opdat zij niet in het afvalwater terecht komen. De chemicaliën worden zo opgeslagen, dat geen lekkage plaats kan hebben en de stoffen niet in de bodem of riolering kunnen geraken. Regelmatig wordt het opgevangen amalgaam door een erkend inzamelaar afgevoerd in een speciale milieubox.

Bedrijsafvalwater

Het afvalwater van de praktijk wordt slechts via de riolering afgevoerd, voor zover het geen snel bezinkende, gevaarlijke of stank veroorzakende stoffen bevat.

Medisch afval

Microbiologisch besmet afval, injectienaalden en desinfecterende middelen worden door ons eveneens gescheiden ingezameld. Een bevoegd afvalverwerker zorgt voor afvoer en milieuverantwoorde verwerking ervan.

Afvalscheiding

Beekpark Tandartsen biedt oud papier, GFT-afval, plastic en metaal als gescheiden afval aan.