background
Beekpark Tandartsen Beekpark Academy Toggle menu

Kindertandheelkunde

Kindertandheelkunde of Pedodontologie houdt zich bezig met de specifieke aspecten van het kindergebit en de behandeling van en voorlichting aan kinderen. De kindertandarts weet alles over het melkgebit, wisselen, het benaderen van kinderen en de behandeling van angstige kinderen. Bovendien besteedt zij uitgebreid aandacht aan preventie en instructie.

Wanneer gaat mijn kind voor het eerst naar de tandarts?

Wij adviseren u uw kind mee te nemen als er een melktandje is doorgebroken. Het kind kan dan stapsgewijs van begin af aan met ons vertrouwd raken. Verder kunnen we u tips geven om het gebit van uw kind te poetsen. Rond de leeftijd van 3 jaar zien we een kind graag voor de eerste gebitscontrole. Bij deze eerste controle ligt de nadruk vooral op het laten wennen. Zo kan het kind zelf kiezen of het alleen, of liever bij u op schoot in de stoel wil zitten. Indien mogelijk wordt er spelenderwijs even in de mond gekeken.

Hoe bereid ik mijn kind voor?

U kunt uw kind het beste voorbereiden door gewoon in uw eigen woorden te vertellen wat de tandarts gaat doen. Zo voorkomt u onndige spanning bij uw kind:

  1. Vertel wat er gaat gebeuren en laat weg wat er nog niet gebeurt
  2. Kies zelf het tijdstip waarop u het bezoek aan de tandarts aankondigt
  3. Als u iets niet weet, zeg dat gewoon en stel voor dat aan de tandarts te vragen
  4. Beloof géén cadeautjes vooraf! Juist als u een cadeautje belooft, komt een kind tot de conclusie dat er dan wel iets ergs moet gaan gebeuren!

Welke tandpasta?

Fluoride poetsadvies:

  • 0 - 1 jaar: vanaf het doorbreken van de eerste tandjes 1 keer per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta
  • 2 - 4 jaar: 2 keer per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta
  • 5 jaar en ouder: 2 keer per dag poetsen met fluoride-tandpasta voor volwassenen


Peutertandpasta is te herkennen aan de tube. Op tube staat het woord peutertandpasta en/of de leeftijd vermeld. Vrijwel alle peutertandpasta's bevatten een fluorideconcentratie van 500 tot 750 ppm (ppm= parts per million). Tandpasta's voor volwassenen bevatten een fluorideconcentratie van 1.000 tot 1.500 ppm.

Extra fluoride?

Indien de tandarts aan het gebit ziet dat een kind meer fluoride nodig heeft, kan de tandarts gebruik van een andere tandpasta adviseren. Verder kan de tandarts bij wijze van aanvulling tijdens de periodieke controle extra fluoridelak aanbrengen om het gebit te versterken.

Wanneer worden de eerste röntgenfoto’s gemaakt?

Wij maken de eerste foto’s na doorbraak van de eerste blijvende kies. Indien er in het melkgebit al gaatjes zitten maken we soms eerder foto’s. Vervolgens worden om de twee jaar foto’s gemaakt, tenzij de tandarts het noodzakelijk acht dit vaker te doen. Wij maken foto’s om te kunnen beoordelen of er geen gaatjes bezig zijn te ontstaan. Bovendien kunnen we op de foto's zien of de blijvende tanden en kiezen allemaal wel aanwezig zijn en ongehinderd kunnen doorbreken.

Waarom sealen?

De eerste grote-mensen-kiezen zijn vaak het gevoeligst voor gaatjes. Als ze doorbreken zijn ze nog niet helemaal op volle sterkte en kunnen ze dus wat bescherming gebruiken. Bovendien zitten de blijvende kiezen behoorlijk ver achter in de mond, waar het lastig is om goed te poetsen. Als de tandarts ziet dat er plaque in de groefjes van de kiezen achterblijft, kan hij het poetsen gemakkelijker maken door de groefjes dicht te lakken. Dit noemen we sealen. Sealen gebeurt ongeveer vanaf 6 jarige leeftijd. Over sealen hebben wij een uitgebreide informatiebrief samengesteld. Vraag ernaar!

Waarom gaatjes vullen in het melkgebit?

Het melkgebit is belangrijk voor de ontwikkeling van het blijvende gebit. De kiemen van het blijvende gebit groeien tussen de wortels van het melkgebit. Als er een gaatje ontstaat in het melkgebit, kan dit uiteindelijk de blijvende tand of kies beschadigen. Bovendien kan een gaatje pijn veroorzaken, die alleen is op te lossen als we het gaatje vullen.

Om pijn en gaatjes te voorkomen is het belangrijk dat u elk halfjaar met uw kind op controle komt. Vullen van een klein gaatje is een eenvoudige behandeling waar u kind weinig van merkt. Bij afwachten is de kans op pijn en ontsteking groot. Als een gat groot is, is het soms beter om de zieke tand of kies te verwijderen. Zo voorkomen we beschadiging van de blijvende tand of kies.

Als een zieke melkkies moet worden verwijderd, is de kans groter dat uw kind op later leeftijd een beugel nodig heeft. De melktanden- en kiezen houden immers de ruimte vrij voor de blijvende!