background
Beekpark Tandartsen Beekpark Academy Toggle menu

Gebitsslijtage

Gebitsslijtage is verlies van tandweefsel door andere oorzaken dan cariës (gaatjes). Slijtage van het gebit komt bijna bij iedereen voor en is vaak met het toenemen van de leeftijd waarneembaar. Tanden en kiezen die een leven lang zijn gebruikt zien er nu eenmaal anders uit dan kersverse exemplaren!
Maar soms verloopt de slijtage anders of veel sneller dan gewoonlijk en is de schade ernstig, juist al bij jonge mensen. Deze pathologische vorm van gebitsslijtage is in de westerse wereld een groeiend probleem.
Pakweg 1 op de 10 mensen heeft last van een meer dan normale slijtage van het gebit. Daarmee is gebitsslijtage hard op weg tandheelkundige volksziekte nummer 1 te worden....

Waardoor komt het?

Uw gebit kan slijten door mechanische of chemische oorzaken. Mechanische gebitsslijtage ontstaat bijvoorbeeld door tandenknarsen of het kauwen op voorwerpen (attritie) of door te hard poetsen met een schurende tandpasta (abrasie). Maar vooral chemische gebitsslijtage (erosie) neemt schrikbarend toe, waarschijnlijk door de groeiende consumptie van zuurhoudende voeding en koolzuurhoudende dranken.

Foto rechts: gebitsslijtage door attritie

Waarom is het zo erg?

Gebitsslijtage is erg omdat het verlies van tandweefsel onomkeerbaar is; wat weg is, is weg. Dit proces heeft ernstige nadelige consequenties voor het hele gebit. Het beïnvloedt de esthetiek van uw gebit (hoe het eruit ziet), de functie van het gebit (hoe goed en gemakkelijk u kunt kauwen) en veroorzaakt bij veel mensen grote gevoeligheid. De beschermende glazuurlaag van de tanden en kiezen ‘smelt’ immers als het ware weg. Vergevorderde slijtage kan zelfs pijn veroorzaken door ontsteking of afsterven van de zenuw in de tand of kies.

Heb ik het?

Het onderzoek naar gebitsslijtage begint met vragen over de oorzaken en vragen naar uw uiterlijke -, praktische - of pijnklachten. De tandarts inspecteert de mondholte en het gebit. De tandarts kan gebitsmodellen, kleurenfoto’s en röntgenfoto’s maken om de staat en de functie van uw gebit goed vast te leggen. De tandarts legt de mate van slijtage vast, voert eventueel speekseltesten uit, bepaalt de oorzaak van de gebitsslijtage en stelt een behandeling voor.

Hoe gaat de behandeling?

1) preventie
Is de slijtage (nog) niet heel ernstig, dan is de behandeling erop gericht verdere slijtage te voorkomen. De tandarts geeft informatie over de oorzaken van uw gebitsslijtage en het individuele risico voor de toekomst, advies voor het voorkomen van erosie en wijst u zonodig op slechte poetsgewoontes. Knarst u met uw tanden? Dan kan de tandarts een gebitsbeschermingsplaatje voor u maken.

2) Adhesieve tandheelkunde
De tandarts kan de versleten tanden en kiezen herstellen met restauratiemateriaal dat direct in de mond wordt aangebracht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het weefselverlies indirect te herstellen, bijvoorbeeld met facings. Dit herstellende deel van de tandheelkunde wordt adhesieve tandheelkunde genoemd.

Foto rechts: beschermingsbitje voorkomt schade door tandenknarsen

Wie voert de behandeling uit?

Het diagnosticeren en behandelen van extreme gebitsslijtage is complex en een vak apart. Binnen Beekpark Tandartsen is tandarts Rianne Rutten gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met gebitsslijtage. Hiertoe heeft zij in 2013 voor dit vakgebied een Post Master graad behaald.